vykort 

105 x 150 mm
Gotland och Wadköping, Örebro